true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دشتستان بزرگ- اعظم معارفی: در ادامه هفته گذشته مبحث آزمایش cbc هفته، به موارد زیر می پردازیم:

مونوسیت:

مونوسیت ها مانند لنفوسیت ها تک هسته ای می باشند که از مغز استخوان تولید می شوند و به خون محیطی وارد شده و از آنجا به بافت ها رفته و عمل فاگوسیتوز یابیگانه خواری  انجام می دهند.میزان طبیعی آن در خون ۲ _ ۸٪  می باشد. مونوسیتها به تنهایی برای تشخیص یک بیماری خاص کافی نیست.


ائوزینوفیل:
حدود ۵٪ از گلبول سفید خون را تشکیل می دهد و از نظر شکل میکروسکوپی دارای هسته دولوبه و تعداد زیادی گرانول می باشد.
ائوزینوفیل ها قادر به نابودسازی ذرات تهاجمی همچون ویروس ها،باکتری ها و انگل هایی همچون کرم ها هستند علاوه بر این در ایجاد واکنش های التهابی علی الخصوص در مواجعه با آلرژی،آسم و اگزوما نقش دارد.


بصورت خیلی خلاصه در مورد گلبول سفید توضیحاتی داده شد.یک مثال ساده در مورد این تست می توانیم به تشخیص بیماری کرونا که بسیار شایع شده اشاره کرد که در این بیماری مقدار لنفوسیت کاهش یافته و به اصطلاح فرد دچار  لنفوپنی شده و میزان نوتروفیل افزایش می یابد و یا دچار نوتروفیلی می شود. و یا در بیماری های التهابی مانند اپاندیست به همین منوال میزان نوتروفیل افزایش می یابد و یا در سرطان خون میزان گلبول های سفید (WBC) به بیشتر از ۵۰ هزار میرسد.
این تست یک آزمایش اولیه و ساده است اما برای تشخیص اولیه بسیاری از بیماری ها لازم می باشد.
دومین پارامتری که در آزمایش CBCمورد بررسی قرار می گیرد هموگلوبین ( Hb) می باشد.


هموگلوبین چیست؟
واژه غلظت خون که بصورت عامیانه در بین جامعه رواج دارد منطور و مقصوداین افراد  همان هموگلوبین خون می باشد و افراد با نگاه ‌کردن به رنگ خون پی به غلظت خون بالا یا پایین می برند.

سوال که مطرح است هموگلوبین چیست ؟ و چه نقشی در بدن دارد؟

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader