true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دشتستان بزرگ-اعظم معارفی: یکی از آزمایشاتی که در ۹۰٪ نسخه های پزشکان وجود دارد CBC می باشد و پزشک از طریق این آزمایش به نتایج کلی و مفیدی در مورد وضعیت بدن بیمارش پی می برد.

هدف از انجام این تست چیست؟

در آزمایش cbc(complete blood count)  کم خونی یا شمارش کامل سلولهای خونی پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که شامل:

WBC,RBC,Hb,MCV,platelet,

نوتروفیل،لنفوسیت،منوسیت،ائوزینوفیل،بازوفیل 

که هر کدوم از این پارامترها معنای خاص خود را دارند .در اینجا ما به اختصار در مورد هر کدام از این پارامترها بحث میکنیم و شما را با آنها آشنا می WBCیا شمارش گلبولهای سفید:

شمارش گلبولهای سفید جهت بررسی مشکلات عفونی و تشخیص بعضی از سرطانهای خون کاربرد دارد. که بطور اولیه ما را به سوی تشخیص و تکمیل آزمایش بیشتر هدایت می کند.رنج نرمال آن متناسب با سن و جنس می باشد.اما بطور میانگین بین ۴ _ ۱۰  هزار می باشد.افزایش گلبولهای سفید به دلایل عفونت‌، شرایط فیزیولوژیک و بدخیمی ها مثل لوسمی می باشد.و کاهش آن می توان به سرکوب شدن مغز استخوان توسط عوامل ویروسی یا ژنتیکی ،آپلازی یا کاهش گلبولهای سفید،فقر مواد مغذی اشاره کرد.

گلبولهای سفید شامل نوترفیل، لنفوسیت، مونوسیت،ائوزینوفیل ،بازوفیل می باشند که در تکنیک گلبولهای سفید در آزمایش CBC   نیز هر کدام بطور جداگانه شمارش شده و گزارش می دهد و افزایش و کاهش هر کدام دلیل بیماری می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.

نوترفیل:

سلولهای ۳ الی ۵ لوبه(قسمت) می باشد که رنج نرمال آن بطور مطلق ۳ _۷  هزار یا ۵۵ _ ۷۰  درصد می باشد.و افزایش مقدار آن بدلیل عفونت ها بخصوص باکتریایی،مصرف دخانیات، داروها،سموم،التهاب ها و لوسمی می باشد.در کاهش آن که میزان نوترفیل به کمتر از ۱۵۰۰ در هر میکرولیتر می رسد  بدلیل بیماری های ویروسی و عفونی (مانند آنفلوآنزا ،سرخک،سرخچه،…)،حاملگی، سندروم کاستمن،آگرانولوسیتوز،داروها و برخی آنمی ها

لنفوسیت:

سلولهای تک هسته ای می باشند که بوسیله غدد لنفاوی،طحال،تیموس و مغز استخوان تولید می شود که به دو صورت B,T تقسیم می شوند و در ساخت آنتی بادی و فاگوسیتوز نقش دارند.و میزان نرمال آن بطور مطلق ۱/۵ _ ۴هزار و بطور نسبی ۲۰ تا ۴۰ درصد .

افزایش آن بیشتر از ۴ هزار دلیل بر عفونت های ویروسی ،لنفوم،هپاتیت های عفونی می باشند و کاهش آن به کمتر از ۳ هزار در میکرولیتر در بچه‌ها و ۱۵۰۰ در بزرگسالان می رسد که بدلیل عفونت حاد و استرس ،تشعشعات یونیزان،برخی داروها ،بدخیمی، عفونت مزمن و شیمی درمانی و… دیده می شود.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader