true

ویژه های خبری

true
    امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ/

دشتستان بزرگ-هادی پاپری: ۱) ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبتی است و پس از ثبت آن ملک، دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصه حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد.
۲) سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد.
۳) سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .
۴) سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفترخانه هم اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد.
۵) سند مالکیت صادره از طرف اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجراء بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجراء نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از طرف محاکم قضایی لازم الاجراء بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد.
انکار سند
اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک، نوشته عادی و…. علیه شخصی ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند. انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی. در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد. فرق انکار با جعل در آن است که انکار به صرف اظهار آن طرف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت ثبتی المثنی
سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت اراضی و املاک است، بعضی اوقات ممکن است این سند مالکیت دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.
صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایط و تشریفات خاصی به شرح ذیل می باشد:

موارد صدور سند مالکیت المثنی
سند مالکیت المثنی در صورت مفقود شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن یا از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد، صادر می‌شود.

۱) مفقود شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون مفقود شدن یا به سرقت رفتن وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.
در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن یا به سرقت رفتن» را اعلام کرده و استشهادیه‌ای نیز به امضای حداقل سه نفر که امضای آن‌ها از طرف کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضاء صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در دو نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
پس از طی مراحل فوق و ارائه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت محل موضوع را به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف یک هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع فقدان سند مالکیت طی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ و منتشر می‌شود، چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی از طرف اداره ثبت صادر و تسلیم مالک می‌شود.
نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا مفقود شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در منتشر شود.
همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

۲) از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن
در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «مفقود شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن» باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و… اقدام شود.

۳) سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد
در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.
*مـــدرس دانشگاه: هــادی پـــاپــــری

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader