true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، چشنواره بازی های بومی محلی را با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و نماینده های شهرستان های استان تهران در استادیوم تختی برگزار کرد.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014000_491.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014004_618.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014004_618.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014005_150.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014003_319.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014006_945.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014007_810.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014008_398.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014011_435.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014010_567.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014012_889.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014013_113.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014017_865.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014016_872.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014015_902.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014019_524.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014018_357.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014030_331.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014032_551.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014031_749.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014035_952.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014036_600.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014034_276.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014037_998.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014038_315.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014041_458.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014042_254.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1399/11/20/6014040_451.jpg

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader