true

ویژه های خبری

true
    امروز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سخت است که با دردهایت خو بگیری

از زخم های کهنه ات دارو بگیری

حاشا کنی سیمای خردل گونه ات را

با سیلی خود سرخ رنگ و رو بگیری

کودک شوی در دفتر نقاشی خود

ناچار باشی از قفس الگو بگیری

ناچار باشی در پرنده بودن خود

پرواز را از بال یک تیهو بگیری

عاشق شوی معشوق خوابت را ببیند

در خواب او را تنگ در بازو بگیری

از عشق تنها تیشه را فهمیده باشی

عاشق شوی و راه دالاهو بگیری

شاعر شوی از شب ستاره رفته باشد

از شب فقط پیچ و خم گیسو بگیری

تا هر کجا گفتند آن سو تر نرفتن

راه کج دالان تو در تو بگیری

بی لنگر و بی ناخدا در کام طوفان

با موج ها در نا کجا پهلو بگیری

سخت است عشق آید که فصلی تازه باشد

خود فرصت ابراز را از او بگیری

تاریخ ما را کله پا جا داده در خود

آنگونه که یک عکس را وارو بگیری

تکلیف ما با زندگی یعنی بخواهی

از دست یک جانی دو تا چاقو بگیری

ما نسل سال یک هزارو درد بودیم
سخت است که با دردهایت خو بگیری

محمد جعفر نجدی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader