true

ویژه های خبری

true
    امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دشتستان بزرگ- اعظم معارفی: سالک یک بیماری پوستی است که بوسیله گزش پشه خاکی یا پشه کوری آلوده به نوعی انگل منتقل می شود.

در حال حاضر ۱۰ ملیون نفر در دنیا از این بیماری رنج می برند و ایران نیز یکی از هفت کانون مهم پشه لیشمانیوز است و استان های بوشهر ،اصفهان،قم ،کاشان،کرمان،شیراز،مشهد،زاهدان،بندرعباس از مهمترین کانون درگیری محسوب می شوند.


ضایعات سالک ممکن است به یکی از اشکال زیر دیده شود:

 

۱ – شکل خشک (شهری)  ۲ – شکل مرطوب (روستایی)
۱ – شکل خشک ( شهری)
این شکل بیماری دارای ۴ مرحله می باشد:
۱-پاپول بی درد ،۲- مرحله زخم و دلمه ، ۳-شروع بهبودی ، ۴-بهبودی کامل و به جای ماندن جوشگاه( جای زخم).

پس از گذشت دوره کمون در محل گزش پشه پاپول سرخ رنگی ظاهر می شود این پپاول نرم و بی درد است و در اثر فشار محو نمی شود.

گاه خارش مختصری دارد، پس از گذشت چند هفته یا چند ماه پاپول فعال شده ، ضایعه بزرگتر شده و اطراف آن را هاله قرمز رنگی فرا می گیرد و کم کم بر اثر تجمع سلولها در آن قطعه, ضایعه سفت می شود، پس از گذشت ۲ تا ۳ ماه پاپول بصورت دانه ای سرخ و برجسته با سطحی صاف و شفاف و قوامی نرم در می آید.

در این هنگام گاه در روی آن فرورفتگی به عمق یک میلیمتر که ته آن پوسته پوسته است دیده می شود. بتدریج سطح این دانه نرم می شود و مایع سروزی ترشح می کند و بالاخره ضایعه بصورت زخمی باز در می آید، زخم محدوده ای مشخص و حاشیه ای نامنظم و برجسته دارد که روی آن را دلمه ای کثیف و قهوه ای رنگ پوشانده است.
اگر دلمه کنده شود کف زخم فرورفته است، اطراف زخم دارا ی هاله ای صورت ی رنگ که در مقایسه با بافتها ی اطراف و زیر آن سفت به نظر می رسد، ضایعه بی درد و گاهی دارای خارش خفیف است. هر چه تعداد ضایعات بیشتر باشد اندازه زخمها کوچکتر و بهبودی آنها سریعتر است.

بهبود ی زخم بتدریج از مرکز زخم شروع شده و دلمه شروع به خشک شدن می کند و پس از گذشت ۱۲ – ۶ ماه و گاه بیشتر ضایعه کاملاً بهبود می یابد و اثر آن به صورت جوشگاهی فرو رفته با حدودی کاملاً مشخص و حاشیه ای نامنظم باقی می ماند.

ادامه دارد…

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader