true

ویژه های خبری

true
    امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

دشتستان بزرگ: هنر گره چینی چوب برای ساخت در و پنجره با شیشه‌های رنگی یکی از دست سازه‌های زیبا و سنتی است که در بوشهر قدمتی دیرینه دارد. خانه‌های قدیمی وعمارت‌های بافت تاریخی شهر مزین به این هنر بی نظیر بوده و زینت بخش کوچه‌ها و محله‌های شهر است. استاد محمدرضا رحیمی این حرفه را از پدر خود آموخته و یکی از معدود نجارانی است که در راستای حفظ و تداوم این هنر و صنعت قدیمی فعالیت دارد.

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070782_435.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070781_211.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070784_262.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070783_703.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070788_913.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070787_725.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070786_913.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070785_830.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070789_609.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070790_451.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070791_170.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070792_673.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070796_345.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070795_917.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070794_833.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070793_163.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070798_130.jpg

https://www.parsine.com/files/fa/news/1399/6/30/1070797_553.jpg

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader