true

ویژه های خبری

true
    امروز جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

گندم در زندگی ما ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد و تاثیر آن بر فرهنگ، اقتصاد و دیگر موضوعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده می شود. استان خوزستان قطب تولید گندم کشور و در این زمینه سالانه حدود ۱۶.۷ درصد از گندم کشور در خوزستان تولید می شود. در برخی از شهرهای شمالی استان خوزستان، عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم به دلیل کوهستانی بودن منطقه و عدم امکان استفاده از ماشین‌های مخصوص به روش سنتی انجام می شود. در این زمینه کشاورزان با همراهی دیگر افراد خانواده به روش های سنتی عملیات کاشت، داشت، برداشت و همچنین آسیاب گندم های برداشت شده را انجام می دهند.

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652211.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652238.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652227.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652444.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652205.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652225.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652232.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652223.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652443.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652233.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652244.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652237.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652231.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652248.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652200.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652215.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652196.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652247.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652191.jpg

https://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652199.jpghttps://cdn.isna.ir/d/off/khouzestan/2020/06/07/4/61652201.jpg

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ajax-loader